IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

Ob izpolnitvi obrazca za hitro naročanje preko spletne strani in e-novice nam zaupate svoje osebne podatke. Upravljalec teh osebnih podatkov je Zavod Medico Ars in jih sam oziroma s pomočjo pogodbenih sodelavcev hrani, zbira in obdeluje v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.

Kot upravljavec sami ali s pomočjo pogodbenih partnerjev zbiramo, hranimo in obdelujemo osebne podatke uporabnika, ki jih je vnesel v registrski obrazec: ime in priimek, elektronska pošta, telefonska številka.  Obdelava osebnih podatkov pomeni kakršno koli delovanje, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano obdelani ali ki so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, klicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje; obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana.  

Osebne podatke uporabnikov zbiramo, hranimo in obdelujemo za namene, opisane v tej izjavi, na podlagi naslednjih pravnih podlag:   Vaše soglasje za obdelavo vaših osebnih podatkov potrebujemo za določene namene in imate pravico, da kadarkoli soglasje prekličete s pomočjo e-maila v spodnjem delu izjave.  Vaše soglasje na primer potrebujemo za zagotavljanje storitev, kot so predvsem obveščanje o vaših terminih in lokacijah storitev, ki jih ponujamo, novostih in spremembah poslovanja ordinacij Zavod Medico Ars (npr. sprememba naslova lokacije, delovnega časa, storitev ipd.). 

Za obdelavo vaših osebnih podatkov uporabljamo primerne varnostne ukrepe za zaščito vaše zasebnosti.  Vaše osebne podatke ščitimo z varnostnimi funkcijami, ki omogočajo stalno zaščito podatkov pred njihovim nepooblaščenim spreminjanjem, razkritjem ali uničenjem. Če odkrijemo kaj tveganega, o čemer menimo, da bi morali biti obveščeni, vas bomo takoj obvestili. 

Vse osebne podatke hranimo za obdobja:
Ime in priimek: Do izbrisa na podlagi zahteve uporabnika.
Elektronski naslov: Do izbrisa na podlagi zahteve uporabnika.
Telefonska številka: Do izbrisa na podlagi zahteve uporabnika. 

Zavod Medico Ars za potrebe zbiranja, hrambe in obdelave osebnih podatkov uporablja strežnike ponudnikov v oblaku, ki so lahko fizično locirani na različnih lokacijah.  Ne glede na to, kje se zbirajo, hranijo ali obdelujejo vaši podatki, uporabljamo enake zaščitne ukrepe, kot so opisani v tej izjavi.  

Upravljalec osebnih podatkov je Zavod Medico Ars, ki ga zastopa direktorica  Tina Šikonja Hudelja.
Kontakt: info@medico-ars.com.

© Copyright Zavod Medico Ars